VINKKIPUHE JA KOMMUNIKAATIO -TOIMINTA

Tervetuloa tutustumaan
vinkkipuheen mahdollisuuksiin!

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää.

Lisätietoa vinkkipuheestaAjankohtaista

Mitä vinkkipuhe on?

Vinkkipuhe (Cued Speech) on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheen tarkoitus on tehdä puhutusta kielestä helpommin ymmärrettävää sitä tarvitsevalle lapselle tai aikuiselle. 

Vinkkipuhe toimii visuaalisesti, eikä sen ymmärtämiseen tarvita kuuloa. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja paikoin. Nämä merkit yhdistetään huulion muotoon. Puhekielen äänteet tulevat näkyviksi ja ovat eroteltavissa toisistaan. 

Cued Speech –menetelmä on kehitetty Yhdysvalloissa 1960-luvulla vahvistamaan kuurojen luku- ja kirjoitustaitoa. Menetelmä on sovellettu yli 60 kielelle. Opetus tapahtuu suomen kielellä, mutta opittua taitoa voi soveltaa myös mm. englannin- tai ruotsinkielen tukemiseen.    

Vinkkipuhe-esitteeseen liittyvä videomateriaali saatavillenne, olkaa hyvä!

Vinkkipuhemenetelmä kannattaa oppia ohjatussa tilanteessa. Mikäli kiinnostutte menetelmästä, olkaa yhteydessä Vinkkipuheyhdistys ry:hyn (vinkkipuhe@gmail.com)

Ajankohtaista

This is what I`ll be spending this week learnin for... If not thinking that I`ll probably never ever need this, I kind of like this! #vinkkipuhe #cuedspeech #school #aac #aacmethods #alternativeandaugmentativecommunication #alternativeandaugmentativecommunicationmethods #communication #kommunikaatio ...

17 0

Myth: Cued Speech was invented to replace signed languages.

Fact: Dr. R. Orin Cornett, the visionary behind Cued Speech, had a very different goal. He believed that deaf and hard-of-hearing individuals should have the opportunity to access ALL languages.

In fact, Dr. Cornett championed visual multilingualism, aiming to bridge communication gaps and empower individuals to engage with languages of their choice.

At its core, Cued Speech is about enhancing linguistic accessibility, not replacing signed languages. Let`s celebrate the diversity of communication options and break down misconceptions together!

Do you have questions or want to learn more about Cued Speech? Feel free to ask in the comments!

#Deaf #HardOfHearing #CuedSpeech #CuedAmericanEnglish #DeafContentCreator #CueSign #DeafAwarenessMonth #ASL #AmericanSignLanguage #LearnASL #DeafCommunity #SignLanguage
...

19 2

Kokousten ja koulutusten ei tarvitse olla tylsää luennointia: Vinkkipuhetta on opiskeltu kimaltelevat hatut päässä, Jyväskylässä vuonna 2012.

Niille, joille vinkkipuhe ei ole tuttua, se on huulioluvun apumenetelmä. Lisätietoa Vinkkipuhe ry:n omilta sivulta.

#LapCIry #LapCIry20 #takaumatorstai #tbt #sisäkorvaistute #cochlearimplant #vinkkipuhe #cuedspeach
...

12 0

Parenting is a beautiful journey, but raising deaf and/or hard-of-hearing children while teaching them cued and/or signed languages brings its own unique challenges and moments of growth.

We want to hear from you. What obstacles have you faced while raising a cuer, signer, or cue-signer? Whether it`s debunking misconceptions, finding resources, or creating a supportive environment, your stories and insights can make a difference for others on a similar path.

Leave your tips, insights, and stories in the comments below. Let`s come together and build a more inclusive world! 💬

#Deaf #HardOfHearing #CuedSpeech #CuedAmericanEnglish #DeafContentCreator #CueSign #DeafAwarenessMonth #ASL #AmericanSignLanguage #LearnASL #DeafCommunity #SignLanguage
...

5 0

#mikämaa #mikäaihe #vinkkipuhe #pätevyys #opettajuus ...

6 0

Discover a world of deaf and hard-of-hearing characters in the latest books! From True Biz to El Deafo to Show Me a Sign, we hope you`ll immerse yourself in this growing genre if you haven`t already. Share your favorite read with us!

#Deaf #HardOfHearing #CuedSpeech #CuedAmericanEnglish #DeafContentCreator #CueSign #DeafAwarenessMonth #ASL #AmericanSignLanguage #LearnASL #DeafCommunity #SignLanguage
...

3 4