Vinkkipuheen käyttö englannin kielen opetuksessa

Lukuvuonna 2010-2011 kokeiltiin vinkkipuheen käyttöä englannin kielen kerho-opetuksen tukena. Kyseessa oli perusopetuksen 1.- 2.-luokkalaisille suunnattu, kerran viikossa toteutettava englannin kielen kerho. Opetuksessa hyödynnettiin vinkkipuheen antamaa visuaalista tukea foneemien erottelussa ja sanojen lausumisessa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, hyötyvätkö huonokuuloiset ja kuulevat lapset vinkkipuheesta vieraan kielen opetuksessa ja jos, niin miten.

Kerho toteutettiin Karkkilassa, Haukkamäen alakoulussa.

Kokeilun perusteella voidaan todeta, että niin huonokuuloiset kuin kuulevat lapsetkin pystyvät erottelemaan englanninkielen äänteitä vinkkipuheen käsimerkkien avulla. He oppivat vinkkien avulla erottamaan oikeat äänteet ja tuottamaan ne opastettuina oikein. Edellytyksenä on riittävä perehtyminen aiheeseen.

Vinkkipuheen parhaiden hyötyjen saavuttaminen kielenopiskelussa edellyttää kuitenkin vahvempaa panostusta aiheeseen kuin kerran viikossa tapahtuva kerhotoiminta.

Vinkkipuhetta voidaan käyttää apuna vieraan kielen äänneasun visualisoimiseen, jolloin se antaa kuulonvaraisen oppimisen tueksi visuaalisen lisävahvistuksen. Vinkkipuhetta voidaan käyttää myös vähemmässä määrin esim. väärin lausuttujen äänteiden korjaamiseen.

Kokeilua tulisi voida jatkaa esim. kuulovammaisten lasten koulussa tapahtuvan kielenopetuksen tunneilla.

Arkisto