VINKKIPUHETOIMINTAA

Vinkkipuheyhdistys ry vastaa vinkkipuheen (Cued Speech) opetuksesta Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää vinkkipuhemenetelmän osaamista, käyttöä ja opetustoimintaa.

Vinkkipuheyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat vinkkipuheen käyttäjiä tai menetelmästä kiinnostuneita.

Vinkkipuheyhdistys ry:n tavoittaa parhaiten osoitteesta vinkkipuhe(at)gmail.com

Tervetuloa opiskelemaan vinkkipuhetta!

Kuulovammaisten lasten perheet voivat saada vinkkipuheen opetusta kotikuntansa kustantamana sopeutumisvalmennuksena. Jos perhe toivoo kotiopetusta, sen järjestämisestä tulee keskustella lasta hoitavan sairaalan tai kuntouttavan puheterapeutin kanssa.

Kuuroutuneet henkilöt ja heidän omaisensa voivat myös opiskella halutessaan vinkkipuhetta.

Yleisiä vinkkipuheen peruskursseja voidaan järjestää yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on alkanut Kuurojen Kansanopiston kanssa, joka sijaitsee Helsingissä.

Opetusta koordinoi ja vinkkaavien perheiden vertaistoimintaa järjestää Vinkkipuheyhdistys ry. Lisäksi Vinkkipuheyhdistys ry vastaa vinkkipuhekouluttajaksi pätevöitymisestä.

Lisätietoja: vinkkipuhe@gmail.com

Arkisto